Category: Legislație

Legea 215/2001- Administratorul public

Art. 112. – (1) La nivelul comunelor și orașelor, primarul poate propune consiliului local înființarea funcției de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. (2) Numirea și eliberarea din funcție a administratorului...

Legea 215/2001 actualizată- Consiliul județean

Consiliul județean SECȚIUNEA 1 Constituirea și componența consiliului județean Art. 87. – (1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea...