Tagged: administratorul public

Legea 215/2001- Administratorul public

Art. 112. – (1) La nivelul comunelor și orașelor, primarul poate propune consiliului local înființarea funcției de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate. (2) Numirea și eliberarea din funcție a administratorului...