Tagged: bunuri si lucrari publcie

Bunuri și lucrări publice- Legea 215/2001

SECȚIUNEA 1 Administrarea bunurilor Art. 119. – Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter...