Tagged: contabilitate bugetara

Raport juridic fiscal- dispozitii

Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, contribuabilul/plătitorul, precum și alte persoane care dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport.

Ordinul Nr. 1917 din 12 decembrie 2005

Capitolele I – XV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia*) ACT EMIS DE:...

Contabilitatea instituțiilor publice

Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară şi după caz, contabilitatea de gestiune. În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, instituţiile publice cuprind: Parlamentul,...