Tagged: impozitul pe venit

Impozitul pe venit- Legea 227/2015

CAPITOLUL I – Dispoziții generale ART. 58 – Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu și sunt numite în continuare contribuabili : a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară...