Tagged: netconta

Despre Declarația Unică

Cine depune declarația unică? Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi...

Legea contabilității 82/1991

Legea contabilităţii Republicată     Textul Legii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, a fost actualizat în baza actelor normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial...

Anexa 1 Ordinul 1917/2005

CAPITOLUL  1      DISPOZITII GENERALE      1.1. Obiectul contabilitatii publice      Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.      Contabilitatea, ca...

Ordinul Nr. 1917 din 12 decembrie 2005

Capitolele I – XV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia*) ACT EMIS DE:...