Tagged: obligatii fiscale

Calendar fiscal septembrie 2019

în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România Depunerea formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România„ Se depune de persoana...

Impozitul pe venit- Legea 227/2015

CAPITOLUL I – Dispoziții generale ART. 58 – Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu și sunt numite în continuare contribuabili : a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară...