Tagged: situatii financiare

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale ART. 284 Scopul (1) Prezentul capitol reglementează normele și procedurile potrivit cărora România cooperează cu celelalte state membre din cadrul Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, în vederea realizării...