Tagged: cod fiscal

Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau din activități independente, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene pentru care sunt incidente prevederile legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale

SECȚIUNEA 1 – Contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau din activități independente, atât în România, cât și pe teritoriul unui stat membru al Uniunii...

Impozitul pe venit- Legea 227/2015

CAPITOLUL I – Dispoziții generale ART. 58 – Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu și sunt numite în continuare contribuabili : a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară...

Impozitul pe dividende- Legea 227/2015

ART. 43 – Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende (1) O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe...